królewska emerytura z Anglii

Emerytura bez Obaw pozwoli Ci zgromadzić kapitał, by na przyszłej emeryturze móc utrzymać standard życia na obecnym poziomie i realizować swoje marzenia.

Młodzi, którzy wchodzą dzisiaj na rynek pracy, po 37 latach systematycznego opłacania składek będą mogli liczyć na emeryturę w wysokości zaledwie jednej piątej swoich ostatnich zarobków – wynika z raportu „Wiek przejścia na emeryturę, staż składkowy i wysokość emerytur w zreformowanym systemie emerytalnym w Polsce” przygotowanego w Kancelarii Prezydenta. Dziś osoby z takim stażem otrzymują emeryturę w wysokości ok. połowy swojej ostatniej pensji.

Świadczenia wypłacane przez ZUS nie uchronią nas przed ubóstwem, dlatego tak ważne jest systematyczne oszczędzanie z myślą o emeryturze. Z tym Polacy mają jednak kłopot. Z badań Fundacji Kronenberga wynika, że choć trzy czwarte rodaków uważa, że warto odkładać pieniądze na przyszłość, jedynie 41 proc. osób robi to w praktyce. Co gorsze, emerytura wciąż nie jest priorytetem w naszym oszczędzaniu. Jak wynika z raportu „Postawy Polaków wobec oszczędzania”, tylko 16 proc. Polaków deklaruje, że oszczędza na emeryturę – to i tak najwyższy odsetek od siedmiu lat.

Jak wygląda Emerytura?
Oto przykład przy założeniu dzisiejszych warunków:

Mężczyzna zaczyna pracować w wieku 20 lat. Zarabiając co miesiąc 2500 zł brutto na umowę o pracę, co miesiąc odprowadza razem z pracodawcą 488 zł składek emerytalnych (oboje płacą po 244 zł). Przechodząc na emeryturę w wieku 67 lat, po przepracowaniu 47 lat, otrzyma miesięczną emeryturę w wysokości 1497 zł, jak podaje rządowy kalkulator emerytalny w Internecie. Po śmierci, jego spadkobiercy otrzymają tylko skromne 4000 zł zasiłku pogrzebowego. Po odprowadzaniu składek na brytyjską emeryturę przez okres o 12 lat krótszy, otrzymałby on świadczenie ponad DWA razy większe!

Nie wspominając, iż osoby zatrudnione na tzw. Umowy śmieciowe nie mogą liczyć na emeryturę z ZUS w ogóle.

 

Czym jest Emerytura bez Obaw?
To innowacyjne rozwiązanie, zapewniające:

Możliwość długoterminowego
systematycznego oszczędzania
Niezmienne koszty
przez cały czas
trwania umowy

Gwarantowana
kwota wypłaty


Zawierając umowę, otrzymujesz gwarancję wypłaty emerytury z brytyjskiego systemu emerytalnego – HMRC. Świadczenia są waloryzowane, oraz brak jest ryzyka zniknięcia lub bankructwa świadczeniodawcy oraz masz gwarancję, że inflacja nie „zje” Twoich świadczeń jak to może mieć miejsce w przypadku IKE lub IKZE!!

Kalkulacja opłacalności
brytyjskiej emerytury:


Czas płacenia składek = 35 lat po 52 tygodnie = 1820 tygodni. Składka tygodniowa to 14,10 GBP razy 1820 = 25662 GBP na cały okres emerytalny. Emerytura po tym czasie to minimum 155,65 GBP na tydzień co daje 165 tygodni (nieco ponad 3 lata!!), po którym zaczyna się de facto zarabiać. Zatem brytyjska emerytura jest doskonałym narzędziem długofalowego i gwarantującego zyski inwestowania pieniędzy!

Zabezpieczenie
przyszłości


Niezależnie od sytuacji politycznej w Polsce bądź spokojny o swoją jesień życia!


Brak podatku

Świadczenie, które otrzymasz w momencie wkroczenia w wiek emerytalny, nie podlegają opodatkowaniu 19–procentowym podatkiem od zysków kapitałowych (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień 21.10.2015 r.).


Zadbaj o przyszłość
Wskaż, co jest dla Ciebie ważne, a my pomożemy
Ci zadbać o przyszłość Twoją i Twoich bliskich.

button